Contact

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Poľovnícky kaštieľ Palárikovo
Lesná 2
941 01 Palárikovo

Kontaktná osoba: Mária Becíková, vedúca
Mobil: +421 918 444 320
E-mail: maria.becikova@lesy.sk
Name:
Your contact:
Message: