Kontakt

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Poľovnícky kaštieľ Palárikovo
Lesná 2
941 01 Palárikovo

Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Pacelt, vedúci
Mobil: +421 905 425 305
E-mail: kastiel.palarikovo@lesy.sk


 
Meno:
Spätný kontakt:
Odkaz: